Hotline +84(028).3730.9492

Thông báo

Mô tả: Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021, thực hiện Kế hoạch liên kết cơ sở dữ liệu (CSDL) giữa Thư viện Phân hiệu và Thư viện trường tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin - Thư viện Phân hiệu trân trọng thông báo về việc sử dụng CSDL điện tử liên kết giữa hai đơn vị tại thời điểm này, bao gồm các tài liệu nội sinh của Nhà trường như sau:
Đăng ngày: 31/03/2021

Xem thêm

Tin tức - Sự kiện

Đọc sách Online

Số bản ghi trên trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
THÔNG TIN MƯỢN TRẢ SÁCH
SÁCH MỚI BỔ SUNG