Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Vũ Thị Hồng Hạnh
Mô hình nhà ven biển /Vũ Thị Hồng Hạnh. -H. :Xây dựng,2023
116 tr. ;21 cm
Tổng quan về mô hình cư trú vùng ven biển theo xu thế bền vững, tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng nguồn nước, kiến trúc hiện đại phù hợp với vùng ven biển đảo, thích ứng các hiện tượng bất lợi của khí hậu đáp ứng tuổi thọ của công trình theo cấp sử dụng, đáp ứng nhu cầu ở, du lịch
1.Nhà ven biển2.Mô hình nhà
363.583VU - H
978-604-82-7581-5

Nơi yêu cầu

3/3
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
D.010596;D.010597;D.010598;