Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Lê Thành Công
Nghiên cứu giải pháp đảm bảo an toàn giao thông tại nút giao ngã Năm Phước Kiến, Đại lộ Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Lê Thành Công. -Tp. Hồ Chí Minh,2024
118 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Giới thiệu chung tỉnh Bình Dương và đặc điểm nút giao thông Phước Kiến; Lý thuyết tính toán khả năng thông hành tại nút giao; Đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông tại nút giao ngã Năm Phước Kiến, Đại lộ Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một
1.An toàn giao thông2.Nút giao ngã Năm Phước Kiến3. Đại lộ Bình Dương4.Thành phố Thủ Dầu Một
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Phước Minh
CT9885

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009885;