Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Việt Huy
Kiến trúc xanh và xây dựng phát triển bền vững /Nguyễn Việt Huy. -H. :Xây dựng,2021
159 tr. ;29 cm
Tổng quan về kiến trúc xanh và xây dựng phát triển bền vững, sự toàn cầu hoá và bản địa hoá trong kiến trúc, kiến trúc các không gian công cộng và không gian sinh hoạt đô thị, các nội dung về thiết kế bệnh viện, vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị kiến trúc cảnh quan đô thị, ứng dụng công nghệ thông tin trong hành nghề kiến trúc, kiến trúc và cảnh quan nông thôn trong điều kiện đô thị hoá
1.Kiến trúc2. Phát triển bền vững3. Kiến trúc xanh
720.47NG - H

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
D.010564;