Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Minh Tùng
Kiến trúc & con người /Trần Minh Tùng. -H. :Xây dựng,2022
237 tr. ;21 cm
Trình bày mối quan hệ giữa con người, thiên nhiên và kiến trúc; kiến trúc của con người, do con người và vì con người; thực hành kiến trúc dưới góc độ nhân học; kiến trúc Việt Nam giữa dòng chảy văn hoá Đông - Tây
1.Môi trường2. Kiến trúc3. Công trình kiến trúc4. Con người
720.47TR - T

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
D.010556;D.010557;