Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đỗ Như Khang
Nghiên cứu sử dụng hạt nhựa tái chế làm phụ gia tăng cường khả năng kháng lún vệt bánh xe của hỗn hợp đá vữa nhựa (SMA) :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Đỗ Như Khang. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
82 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD, Phụ lục
Nội dung luận văn bao gồm: Tổng quan về lún vệt hằn bánh xe và tình hình nghiên cứu sử dụng các loại phụ gia kháng lún cho bê tông nhựa; Thu thập số liệu về vật liệu chế tạo bê tông nhựa, khí hậu và đánh giá thực trạng sản xuất và khai thác mặt đường bê tông nhựa ở khu vực tỉnh Bình Dương; Nghiên cứu thực nghiệm trong phòng, nghiên cứu sử dụng hạt nhựa tái chế HPDE làm phụ gia cải thiện khả năng kháng lún vệt hằn bánh xe của hỗn hợp đá vữa nhựa (SMA)
1.Hạt nhựa tái chế2.Phụ gia tăng cường3.Khả năng kháng lún vệt bánh xe4.Hỗn hợp đá vữa nhựa (SMA)
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Văn Phúc
CT9852

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009852;