Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Tấn Lai
Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thi công mặt đường xi măng tại các cảng hàng không, sân bay ở Việt Nam :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Nguyễn Tấn Lai. -Tp. Hồ Chí Minh,2023
99 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Tổng quan về mặt đường bê tông xi măng; Thực trạng và nguyên nhân hư hỏng mặt đường bê tông xi măng tại cảng hàng không, sân bay ở Việt Nam; Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thi công mặt đường xi măng tại các cảng hàng không, sân bay ở Việt Nam
1.Thi công mặt đường xi măng2.Cảng hàng không3.Sân bay4.Việt Nam
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Lương Xuân Chiểu
CT9828

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009828;