Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Văn Giáp
Nghiên cứu và đề xuất giải pháp ổn định mái dốc Ta luy nền đường trên quốc lộ 14, đoạn qua đèo Cư Đrê tỉnh Đắk Lắk :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Trần Văn Giáp. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
91 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Tổng quan về tính toán ổn định bờ dốc; Thực trạng quốc lộ 14, đoạn qua đèo Cư Đrê tỉnh Đắk Lắk; Nghiên cứu và đề xuất giải pháp ổn định mái dốc Ta luy nền đường trên quốc lộ 14, đoạn qua đèo Cư Đrê tỉnh Đắk Lắk
1.Ổn định mái dốc2.Ta luy3.Nền đường4.Quốc lộ 145. Đèo Cư Đrê
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Du
CT9702

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009702;