Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đỗ Thị Tuyết Nga
Thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao an toàn giao thông trên tuyến đường ĐT.747B, phường Khánh Bình, tỉnh Bình Dương (Đoạn từ cầu Khánh Vân đến vòng xoay Kim Hằng) :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Đỗ Thị Tuyết Nga. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
75 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Tổng quan về an toàn giao thông và tình hình tai nạn giao thông trong nước và trên thế giới, Thực trạng và nguyên nhân gây tai nạn giao thông trên tuyến đường ĐT.747B, phường Khánh Bình, tỉnh Bình Dương (Đoạn từ cầu Khánh Vân đến vòng xoay Kim Hằng); Các biện pháp nâng cao ATGT trên tuyến đường ĐT.747B, phường Khánh Bình, tỉnh Bình Dương (Đoạn từ cầu Khánh Vân đến vòng xoay Kim Hằng)
1.An toàn giao thông2.Tuyến đường ĐT.747B3.Cầu Khánh Vân4.Vòng xoay Kim Hằng
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Văn Bách
CT9699

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009699;