Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Lorin, Amaury
Paul Doumer, toàn quyền Đông Dương (1897 - 1902): Bàn đạp thuộc địa /Amaury Lorin ; Nguyễn Văn Trường dịch. -H. :Thế giới,2020
284 tr. ;24 cm
Phân tích lý giải những bối cảnh cụ thể khiến Paul Doumer được cử tới Đông Dương và cách thức trong 5 năm chuyển giao giữa hai thế kỷ - từ năm 1897 tới năm 1902 Ông đã để lại dấu ấn sâu đậm, thậm chí hiện hữu tới nay
1.Chính trị gia2.Lịch sử Đông Dương3.Toàn quyền Đông Dương4.Thuộc địa
1.Nguyễn Văn Trường
959.703LO - A

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Cơ bản
Mã xếp giá
D.010053;