Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Riso, Don Richard
Thuật đọc tâm =The wisdom of the enneagram :Enneagram - Cẩm nang giúp nhìn thấu tâm lý đối phương /Don Richard Riso, Russ Hudson, Lê Nguyễn Hà An dịch. -H. :Hồng Đức,2021
552 tr. ;24 cm
Cung cấp những thông tin cơ bản để bạn hiểu rõ tính cách và khí chất của bản thân và cách kiểm soát kích thích cùng sự phấn khích của hệ thần kinh; đề cập đến chín kiểu tính cách điển hình; đưa ra những lời khuyên gợi mở phương pháp tư duy tích cực và thực hành tâm linh trong cuộc sống nhằm cải thiện vận mệnh
1.Thuật đọc tâm2.Tâm lý học3.Nhìn thấu đối phương
1.Russ Hudson2.Lê Nguyễn Hà An
155.26RI - R

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Cơ bản
Mã xếp giá
D.010052;