Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Fannin, Rebecca A.
Những gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc =Tech titans of China :Hành trình từ kẻ bắt chước thành người khởi xướng công nghệ của thế giới /Rebecca A. Fannin ; Nhóm Helios dịch. -H. :Thế giới ; Công ty Sách Alpha,2020
296 tr. ;24 cm
Đưa ra một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ về sự vươn lên của nền công nghệ Trung Quốc, diện mạo của nền công nghệ Trung Quốc trong 10 năm trở lại đây. Thông qua những câu chuyện kể về các doanh nhân khởi nghiệp Trung Quốc, tác giả cho thấy sự chăm chỉ, nhiệt huyết và ý chí vươn lên chính là lý do lớn nhất cho sự phát triển và lớn mạnh không ngừng của nền công nghệ Trung Quốc
1.Công nghệ cao2.Công nghệ Trung Quốc3.Tập đoàn công nghệ
338.47FA - R

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
D.010051;