Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Anh Dũng
101 ý tưởng Marketing trong bán hàng /Nguyễn Anh Dũng. -H. :Thế giới,2020
239 tr. ;21 cm
Nội dung biên soạn cuốn “101 ý tưởng Marketing trong bán hàng” này từ những tài liệu, kinh nghiệm, bài học thực tiễn trên thế giới giúp trang bị cho bạn những Bí kíp tối ưu nhất để khẳng định vị thế của mình, tìm được cánh cửa bước vào trái tim khách hàng và nắm giữ họ.
1.Marketing bán hàng2.Marketing3.Thương mại điện tử
658.8NG - D

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
D.010046;