Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Gladwell, Malcolm
Những kẻ xuất chúng :Cái nhìn mới lạ về nguồn gốc của thành công /Malcolm Gladwell ; Diệu Ngọc dịch. -Tái bản lần thứ 16. -H. :Thế giới,2022
411 tr. ;21 cm
Thông qua các phân tích về xã hội, văn hoá và thế hệ của những nhân vật kiệt xuất như Bill Gates, ban nhạc The Beatles, các luật sư cự phách phố Wall... tác giả đưa ra quan điểm của mình về nguồn gốc và bí quyết thành công trong cuộc sống
1.Nhân vật kiệt xuất2.Bí quyết thành công
1.Diệu Ngọc
302GL - M

Nơi yêu cầu

0/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
D.010044;