Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Banayan, Alex
Kẻ khôn đi lối khác :The third door :Lối đi của những người thành công nhờ tư duy phá cách và sự tinh quái /Alex Banayan, Trần Thanh Hương dịch. -Tái bản lần thứ 3. -H. :Công thương,2022
364 tr. ;23 cm
Ghi lại cuộc hành trình ấn tượng của một cậu sinh viên - người can đảm bước ra ngoài cánh cửa ký túc xá để lần theo Bill Gates, Lady Gaga, Steven Spielberg cùng nhiều con người thành công khác để tìm hiểu con đường lập nghiệp đột phá nhờ tư duy phá cách và sự tinh quái để có được thành công trong kinh doanh nhờ 5 bước: Rời khỏi hàng, chạy vào ngõ hẻm, tìm "tay trong" của bạn, lội qua bùn, lựa chọn cánh cửa thứ ba
1.Kinh doanh2.Thành công3.Bí kíp kinh doanh
1.Trần Thanh Hương
650.1BA - A

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
D.010035;