Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phạm Anh Hải
Nghiên cứu chế tạo và đề xuất giải pháp thi công gạch tự chèn có độ rỗng cao :Luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp /Phạm Anh Hải. -H.,2020
77 tr. ;30 cm
Nội dung đề tài nghiên cứu chế tạo khối gạch tự chèn từ bê tông có độ rỗng cao, nước thoát trực tiếp qua các khối gạch xuống nề đất
1.Thi công gạch tự chèn2.Gạch tự chèn có độ rỗng cao
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Bảo Việt
CT9124

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009124;