Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phạm Tiến Dũng
Giáo dục thể chất /Phạm Tiến Dũng (C.b); Trần Quang Chí, Đặng Thị Yên, Nguyễn Thị Thùy Dương. -Tái bản lần thứ 6, có sửa chữa bổ sung. -H. :Giao thông Vận tải,2021
178 tr. ;27 cm
Nội dung tài liệu gồm 15 chương: Giáo dục thể chất trong nhà trường đại học, Tác dụng của giáo dục thể chất đối với sự phát triển của cơ thể, Các nguyên tắc về phương pháp GDTC, Chấn thương thể thao, Phương pháp tập luyện kỹ thuật động tác, Thể dục tay không và thể dục dụng cụ, Kỹ thuật chạy cự ly ngắn, Kỹ thuật chạy cự ly trung bình, kỹ thuật nhảy cao, Kỹ thuật bóng chuyền, Kỹ thuật bóng rổ, kỹ thuật bóng đá, Kỹ thuật cầu lông, Kỹ thuật võ Taekwondo, Kỹ thuật bơi lội
1.Giáo dục thể chất2. Chấn thương thể thao3.Thể dục dụng cụ4.Chạy cự ly ngắn5.Kỹ thuật nhảy cao6.Bóng chuyền7.Bóng rổ8.Bóng đá, Kỹ thuật cầu lông9.Võ Taekwondo10. Kỹ thuật bơi lội
1.Trần Quang Chí2.Đặng Thị Yên3.Nguyễn Thị Thùy Dương
796.07PH - D

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Cơ bản
Mã xếp giá
D.009819;D.009820;