Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phạm Văn Hoạt
Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả giải pháp xử lý nền đất yếu bằng cọc đất gia cố xi măng, tại dự án tuyến tránh thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Phạm Văn Hoạt; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lã Văn Chăm. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
103 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Tổng quan về đất yếu và các biện pháp xử lý nền đất yếu trong xây dựng ở Việt Nam, Các phương pháp xử lý nền đất yếu bằng cọc xi măng đất, Đánh giá hiệu quả của biện pháp xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cọc đất gia cố xi măng của đoạn tuyến tránh thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
1.Xử lý nền đất yếu2.Cọc đất gia cố xi măng3.Tuyến tránh thành phố Sóc Trăng
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lã Văn Chăm
CT8057

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.008057;