Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phan Ngọc Anh Khoa
Nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng phụ gia hạt nhựa tái chế (RPE) trong hỗn hợp bê tông nhựa (BTN) làm mặt đường ô tô cho tuyến đường ĐT782 (KM2+200-KM17+600) thuộc huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Phan Ngọc Anh Khoa; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
105 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD, Phụ lục
Nội dung luận văn bao gồm: Tổng quan các đặc trưng khai thác và tầm quan trọng đặc biệt của tuyến đường DDT và tình hình sử dụng bê tông nhựa, các giải pháp gia cố bê tông nhựa hiện nay, Công nghệ sản xuất hạt nhựa tái chế và bê tông nhựa; thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của BTN sử dụng phụ gia hạt nhựa tái chế (RPE), Đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật, khả năng sử dụng của phụ gia hạt nhựa tái chế trong hốn hợp BTN làm mặt đường ô tô cho tuyến đường ĐT782 (KM2+200-KM17+600) thuộc huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh
1.Phụ gia hạt nhựa2.Nhựa tái chế3.Bê tông nhựa4.mặt đường ô tô5.Tuyến đường ĐT782 (KM2+200-KM17+600)6.Huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh.
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng
CT8054

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.008054;