Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Trọng Duy
Nghiên cứu giải pháp nâng cao an toàn giao thông tuyến đường Võ Chí Công, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh (Đoạn từ Cầu Phú Mỹ đến vòng xoay Mỹ Thủy) :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Nguyễn Trọng Duy; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Văn Bách. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
81 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Tổng quan về an toàn giao thông và tình hình tai nạn giao thông trong nước và trên thế giới, Thực trạng và nguyên nhân gây tai nạn giao thông đoạn đường từ Cầu Phú Mỹ đến vòng xoay Mỹ Thủy, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh, Các biện pháp khắc phục tai nạn giao thông và nâng cao an toàn giao thông đoạn đường từ Cầu Phú Mỹ đến vòng xoay Mỹ Thủy, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
1.An toàn giao thông2.Đường bộ3.Đường Võ Chí Công4.Tai nạn giao thông
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Văn Bách
CT8052

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.008052;