Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phùng Văn Chính
Hoàn thiện công tác thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (IDICO - UDICO) :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế xây dựng /Phùng Văn Chính. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
96 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
1.Thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng2.Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Lương Hải
KT8006

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.008006;