Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Lê Ngọc Tú
Hóa sinh công nghiệp /Lê Ngọc Tú, Lê Văn Chứ, Đặng Thị Thu,.... -H. :Khoa học và Kỹ thuật,2002
389 tr. ;27 cm
1.Hóa sinh công nghiệp

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá