Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phạm Tất Thắng
Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống truyền lực AWD đến kết quả đo mô men phanh trên bệ thử con lăn lực /Phạm Tất Thắng, Nguyễn Văn Bang. -H.,2020
6 tr. ;27 cm
Vi sai có ma sát trong điều khiển điện tử trên các ô tô có hệ thống truyền lực (HTTL) AWD sẽ phân phối mô men trên các bánh xe khác nhau phụ thuộc sai lệch tốc độ góc giữa chúng, điều đó ảnh hưởng tới kết quả đo mô men phanh trên bệ thử con lăn lực, đồng thời ảnh hưởng đến tải trọng tác dụng và hao mòn của các chi tiết trong hệ thống truyền lực, lốp xe. Bài báo nghiên cứu ảnh hưởng của HTTL AWD đến kết quả đo lực phanh trên bệ thử con lăn lực trên cơ sở nghiên cứu động học và động lực học vi sai
1.Tất cả các bánh chủ động2.Vi sai ma sát trong cao3.Kiểm định xe cơ giới4.Bệ thử con lăn lực
1.Nguyễn Văn Bang

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá