Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đoàn Thị Thuý Phượng
Nghiên cứu chế tạo vật liệu Nano lưỡng tính Fe3o4/Ag bằng phương pháp lý hoá /Đoàn Thị Thuý Phượng, Vũ Văn Duy, Nguyễn Phi Hùng,... -H.,2020
8 tr. ;27 cm
Nội dung bài báo trình bày phương pháp chế tạo vật liệu nano lưỡng tính Fe3O4/Ag bằng phương pháp lý hoá kết hợp. Cấu trúc và thành phần pha của vật liệu được khảo sát bằng phương pháp nhiễu xạ tia X cho thấy vật liệu tạo thành đồng thời chứa pha ôxit sắt từ tính (Fe3O4) và pha kim loại bạc (Ag). Bên cạnh đó, kết quả đo từ tính và hấp thụ quang là minh chứng cho thấy vật liệu nano composit Fe3O4/Ag thể hiện đồng thời tính chất siêu thuận từ với từ độ bão hoà có giá trị 40,8 emu.g-1 (đo ở nhiệt độ phòng, từ trường ngoài 10,2 kOe) và tính chất hấp thụ plasmon bề mặt mạnh với đỉnh hấp thụ ở bước sóng 410 nm. Vật liệu nano composit hứa hẹn mang lại khả năng ứng dụng trong xử lý ô nhiễm môi trường nước trong tương lai gần
1.Fe3O42.Nano composit3.Fe3O4/Ag4.Siêu thuận từ5.Plasmon bề mặt
1.Vũ Văn Duy2.Nguyễn Phi Hùng3.Bùi Quang Tuấn4.Bùi Lê Hồng Minh5.Nguyễn Xuân Tuyên6.Lê Thị Giang7.Chu Tiến Dũng

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá