Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Thị Mai
Khảo sát khả năng bảo vệ chống ăn mòn của màng sơn hữu cơ đối với thép Cacbon trong dung dịch Nacl 3,5% /Nguyễn Thị Mai, Bùi Quang Tuấn. -H.,2020
9 tr. ;27 cm
Bài báo này trình bày khả năng mà sơn Epoxy và Polyurethan bảo vệ chống ăn mòn cho nền thép cacbon. Trong thử nghiệm này, mẫu thép được phủ tiếp xúc với dung dịch NaCl 3,5%. Bằng cách thực hiện phép đo Phổ tổng trở điện hóa (Electrochemical Impedance Spectroscopy, EIS) định kỳ trong quá trình ngâm, có thể ước tính hệ số hấp thụ nước của lớp phủ trong giai đoạn đầu tiếp xúc. Các thay đổi về điện dung của lớp phủ, điện trở lỗ rỗng, điện trở phân cực và điện dung lớp điện kép có thể được đo và liên quan đến tỷ lệ hư hỏng của lớp phủ hữu cơ
1.Màng sơn phủ hữu cơ2.Phổ tổng trở điện hóa3.Bảo vệ ăn mòn
1.Bùi Quang Tuấn

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá