Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Bùi Thúy Hồng
Phát triển kỹ năng thuyết trình của sinh viên học tiếng Anh chuyên ngành khoa Điện-Điện tử tại trường đại học Giao thông Vận tải /Bùi Thúy Hồng. -H.,2020
6 tr. ;27 cm
Các doanh nghiệp ngày nay rất quan tâm tới việc tuyển dụng những người có khả năng thuyết trình tốt. Để chuẩn bị cho công việc trong tương lai cho sinh viên, các trường đại học cần chuẩn bị cho sinh viên làm quen với việc trình bày về các chủ đề trong chương trình học từ đó phát triển được kỹ năng thuyết trình. Bài báo này được tiến hành dựa trên quan sát thực tế mỗi bài giảng, phiếu khảo sát điện tử kết hợp với phỏng vấn trực tiếp các em sinh viên đã kết thúc học phần Tiếng Anh chuyên ngành (TACN) Điện- Điện tử trường Đại học Giao thông vận tải (GTVT) từ đó tìm ra những điểm mạnh và điểm yếu trong kỹ năng trình bày bài nói và đề xuất một số phương pháp giúp các em sinh viên cảo thiện kỹ năng thuyết trình
1.Tiếng Anh Chuyên ngành2.kỹ năng nói3.kỹ năng thuyết trình4.kỹ năng mềm

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá