Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Văn Dũng
Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt của máy đốt nóng khi sửa chữa mặt đường bê tông nhựa /Nguyễn Văn Dũng. -H.,2020
10 tr. ;27 cm
Hiện nay các thiết bị đốt nóng mặt đường do Việt Nam nhập về có chế độ làm việc chưa phù hợp do bộ phận gia nhiệt không đạt nhiệt độ yêu cầu là 1500C- 1700C, mặt khác khi tăng nhiệt dễ gây quá nhiệt cháy bê tông nhưa (BTN), nên cần được tính toán chi tiết các điều kiện truyền nhiệt, đặc biệt là ảnh hưởng của điều kiện biên để thiết kế chế tạo bộ gia nhiệt phù, từ đó xác định được nhiệt đầu vào cần thiết của bộ phận gia nhiệt. Thông qua việc nghiên cứu nhiệt độ của mặt đường được gia nhiệt bằng máy, giúp xác định được chế độ gia nhiệt phù hợp của máy nhằm đảo bảo chất lượng sửa chữa mặt đường
1.Đốt nóng mặt đường2.Sửa chữa nóng mặt đường3.Máy gia nhiệt hồng ngoại

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá