Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Văn Lợi
Nghiên cứu quá trình thay đổi áp suất nhiên liệu và thông số tia phun trong hệ thống phun xăng trực tiếp vào buồng đốt /Trần Văn Lợi. -H.,2020
10 tr. ;27 cm
Thông số tia phun nhiên liệu phụ thuộc vào các yếu tố như nhiệt độ hệ thống cung cấp nhiện liệu, độ nhớt, kết cấu kim phun, phương pháp điều khiển kim phun, áp suất hệ thống cung cấp nhiên liệu…Trong đo, áp suất từ bơm cao áp là một trong các yếu tố quan trong quyết định thông số kích thước vùng phun, đường kính của hạt nhiệu liệu, khả năng hòa trộn nhiên liệu và không khí. Bài báo tập trung vào việc phân tích ảnh hưởng của áp suất đến thông số tia phun
1.Phun xăng trực tiếp2.Phun xăng cao áp3.Hệ thống GDI4.Phun xăng điện tử

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá