Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Hoàng Văn Hào
Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá sự hài lòng của khách du lịch đối với thành phố Vũng Tàu /Hoàng Văn Hào. -H.,2020
10 tr. ;27 cm
Thành phố Vũng Tàu là trung tâm du lịch quốc gia, là thành phố nằm trong vùng trọng điểm phát triển kinh tế khu vực phía Nam, là cửa ngõ thông thương ra biển của các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Có thể nhận thấy, mặc dù có rất nhiều điều kiện thuận lợi nhưng ngành du lịch Vũng Tàu chưa phát triển tương xứng. Mục tiêu là làm sao để Vũng Tàu phát huy hết tiềm năng du lịch của mình. Bài viết tập trung vào nội dung ứng dụng mô hình HOLSAT để đánh giá sự hài lòng của khách du lịch đối với điểm đến thành phố Vũng Tàu
1.Thành phố Vũng Tàu2.Du lịch3.Sự hài lòng4.Mô hình HOLSAT

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá