Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Văn Hùng
Nghiên cứu đánh giá khả năng kháng mỏi của bê tông nhựa lưu huỳnh /Nguyễn Văn Hùng, Lê Văn Phúc. -H.,2020
7 tr. ;27 cm
Việc sử dụng lưu huỳnh thay thế một phần nhựa đường truyền thống trong sản xuất bê tông nhựa (BTN) đã được thử nghiệm trên thế giới từ những năm 1970 của của thế kỷ 20. Nhiều kết quả nghiên cứu đã chứng minh rằng BTN lưu huỳnh làm tăng khả năng kháng lún, giảm chí các chi phí sản xuất, thi công hỗn hợp BTN. Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân BTN lưu huỳnh chưa được sử dụng rộng rãi bởi nó có thể làm giảm khả năng kháng mỏi của loại vật liệu này ở những nước có khí hậu ôn đới, hàn đới. Trên cơ sở kết quả thí nghiệm nén ép chẻ của BTN dưới tác dụng tải trọng lặp và kết quả mô phỏng thực nghiệm, bài báo đánh giá khả năng kháng mỏi của BTN lưu huỳnh, làm cơ sở cho việc ứng dụng rộng rãi trong xây dựng mặt đường mềm ở Việt Nam hiện nay
1.Bê tông nhựa lưu huỳnh2.Khả năng kháng mỏi3.Mặt đường mềm
1.Lê Văn Phúc

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá