Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Ngô Thanh Thủy
Ứng dụng mô hình thông tin công trình trong tổ chức thi công cầu vượt 550 – Bình Dương /Ngô Thanh Thủy, Huỳnh Xuân Tín, Đỗ Minh Truyền,.... -H.,2020
11 tr. ;27 cm
Một đóng góp quan trọng là mô hình BIM được dùng để xây dựng thực tế ảo (Virtual Reality – VR) ứng dụng trong việc đào tạo cho công nhân, kỹ sư và các bên liên quan nắm bắt được mô hình cấu tạo thiết bị đà giáo, ván khuôn, biển báo giao thông, đèn tín hiệu,... cũng như trình tự thi công và an toàn lao động ngay từ trong giai đoạn bắt đầu xây dựng. Bài báo này cho thấy những lợi ích khi ứng dụng BIM lập mô hình thiết kế 3D vào quá trình kết nối thực tế ảo để hỗ trợ giai đoạn tổ chức thi công cầu vượt 550 – Bình Dương như trao đổi thông tin dễ dàng, xuất bản vẽ 2D, khối lượng vật liệu tự động, kiểm tra xung đột nhanh chóng và mô phỏng trình tự thi công theo điều kiện thực. Nhờ đó, thực tế ảo không những tiết kiệm thời gian, giá thành thi công mà còn tăng tính an toàn cho biện pháp thi công và nâng cao chất lượng công trình
1.Công nghệ thực tế ảo2.Dữ liệu mô hình thông tin3.Khả năng tương tác4.Mô hình thông tin công trình5.Mô hình ảo6.Mô hình thi công7.Mức độ phát triển thông tin
1.Huỳnh Xuân Tín, Đỗ Minh Truyền2.Nguyễn Văn Lộc3.Lê Xuân Bắc

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá