Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phan Thế Lượng
Giải pháp nâng cao hiệu quả rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho sinh viên trường đại học Giao thông Vận tải qua giảng dạy các môn lý luận chính trị. -H.,2020
6 tr. ;27 cm
Kỹ năng giao tiếp hết sức quan trọng với sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải. Các môn Lý luận chính trị có ưu thế to lớn về nội dung và phương pháp giảng dạy trong việc giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Để phát huy được ưu thế này đòi hỏi giảng viên giảng dạy các môn Lý luận chính trị, các cấp lãnh đạo, quản lý nhà trường và bản thân sinh viên phải có có thái độ, cách tiếp cận đúng đắn, điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập, tổ chức thi cử, đánh giá
1.Kỹ năng giao tiếp2.Lý luận chính trị3.Nội dung giảng dạy4.Phương pháp giảng dạy5.Giảng viên6.Sinh viên

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá