Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Sỹ Trung
Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho lao động ngành giao thông vận tải bị mất việc do ảnh hưởng của đại dịch covid 19 /Nguyễn Sỹ Trung. -H.,2020
6 tr. ;27 cm
Thời gian vừa qua, đại dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid 19) ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội của nước ta, trong đó, giao thông vận tải là ngành chịu thiệt hại nặng nề nhất, nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành bị đình trệ, kéo theo đó là hàng chục nghìn lao động gặp khó khăn, phải hoãn hợp đồng lao động, nghỉ luân phiên, nghỉ do cách ly, thậm chí bị mất việc làm và không có thu nhập… Tình hình đó đặt ra yêu cầu cấp bách cho ngành giao thông vận tải là: vừa phải nhanh chóng khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, vừa phải quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và sắp xếp bố trí hợp lý, sử dụng hiệu quả người lao động, để không làm giảm đi vai trò của nguồn nhân lực, mà còn tạo ra khả năng thích ứng của đội ngũ này một cách chủ động trước mọi biến động phức tạp của thực tiễn
1.Đào tạo2.Bồi dưỡng kỹ năng3.Lao động ngành giao thông vận tải4.Đại dịch covid 19

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá