Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phạm Thanh Huyền
Triển khai E-learning tại trường Đại học GTVT =Deployment of E-learning at UTC /Phạm Thanh Huyền. -H.,2013
6 tr. ;27 cm
Bài báo này trình bày kết quả thử nghiệm website E-learning từ tháng 8/2011 đến tháng 2/2013 trên cơ sở dùng mã nguồn mở Moodle. Website này đã góp phần rất lớn vào việc nâng cao chất lượng dạy và học của một số học phần. Thử nghiệm cũng chứng minh rằng việc thực hiện các bài kiểm tra online cho hàng trăm sinh viên là cách tuyệt vời để đánh giá năng lực và quá trình học của họ
1.E-learning2.Nâng cao chất lượng

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá