Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Văn Điệp
Kinh doanh trong lĩnh vực nhượng quyền - một thị trường đầy tiềm năng =Business franchising in the field - a potential market /Nguyễn Văn Điệp, Lê Thị Thanh Hằng. -H.,2013
7 tr. ;27 cm
Kinh doanh trong lĩnh vực nhượng quyền (mua, bán franchise) là một xu hướng mới, hình thức kinh doanh này mang lại lợi ích rất cao cho người mua và người bán. Tuy nhiên, cũng không đơn giản để có được những thành công lớn, bản thân người bán và người mua cần được trang bị những kiến thức cơ bản về kinh doanh nhượng quyền, từ đó sẽ lựa chọn cho mình hình thức mua và bán phù hợp, bên cạnh đó người mua và người bán cũng phải hiểu một cách tường tận quyền hạn và trách nhiệm của mình khi tham gia thị trường này để bảo vệ tối đa lợi ích của chính mình
1.Kinh doanh2.Nhượng quyền3.Mua, bán franchise
1.Lê Thị Thanh Hằng

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá