Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Quang Phúc
Ảnh hưởng của xe tải nặng nhiều trục đến sự phá hoại của kết cấu áo đường mềm ở Việt Nam =Effect of heavy multiple axle trucks on flexible pavement damage in Vietnam /Nguyễn Quang Phúc. -H.,2013
7 tr. ;27 cm
Sự phá hoại kết cấu áo đường mềm do xe tải nặng gây ra phụ thuộc vào các đặc tính của tải trọng như tổng tải trọng xe, tải trọng trục, cụm trục và khoảng cách giữa các trục, áp lực của bánh xe lên mặt đường và tác dụng động. Bài báo đề cập đến ảnh hưởng của tải trọng trục, áp lực bánh xe, cụm trục và khoảng cách các trục đến sự phá hoại của kết cấu áo đường mềm ở Việt Nam.
1.Xe tải nặng nhiều trục2.Phá hoại3.Kết cấu áo đường mềm

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá