Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Tuấn Anh
Điều khiển kết hợp hệ thống phanh và hệ thống lái nâng cao an toàn chuyển động của ô tô =Integrated braking and steering control for improving vehicle handling performance /Nguyễn Tuấn Anh. -H.,2013
7 tr. ;27 cm
Bài báo giới thiệu phương pháp nâng cao an toàn chuyển động của ô tô trong các tình huống nguy hiểm nhờ kết hợp điều khiển hệ thống lái và hệ thống phanh. Bộ điều khiển đề xuất được thiết kế trên cơ sở logic mờ (Fuzzy logic) hoạt động theo tín hiệu gia tốc bên cho phép phát huy ưu điểm của hệ thống lái chủ động AFS (Active Front Steering) và hệ thống ổn định điện tử ESP (Electronic Stability Program). Các kết quả mô phỏng quá trình chuyển làn khẩn cấp dựa trên mô hình chuyển động tổng quát 14 bậc tự do của ô tô cho thấy hiệu quả rõ rệt của hệ thống điều khiển kết hợp AFS-ESP so với hệ thống điều khiển độc lập AFS hoặc ESP và với ô tô thông thường
1.Điều khiển kết hợp2.Hệ thống phanh3.Hệ thống lái4.An toàn chuyển động ô tô

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá