Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Văn Nghĩa
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị ghép nối điều chỉnh giảm lượng phun nhiên liệu cho hệ thống phun xăng điện tử trên xe máy =Design and testing device for adjustment fuel injection time of electronic fuel injection on the motorcycle /Nguyễn Văn Nghĩa, Trương Mạnh Hùng, Trần Đức Nghĩa. -H.,2015
6 tr. ;27 cm
Bài báo trình bày nghiên cứu, thiết kế thiết bị điều chỉnh giảm thời gian phun nhiên liệu cho hệ thống phun xăng điện tử trên xe máy, áp dụng cho cuộc thi lái xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu do Honda Việt Nam tổ chức hàng năm dành cho sinh viên các trường đại học khối kỹ thuật. Thiết bị điều chỉnh dựa trên cơ sở giảm bớt các chế độ làm việc hiện có của hệ thống phun xăng điện tử khi tham gia cuộc thi, với tiêu chí giảm lượng phun, tiết kiệm nhiên liệu. Cải thiện tối ưu hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng.
1.Thiết bị ghép nối 2.Lượng phun nhiên liệu3.Hệ thống phun xăng điện tử4.Xe máy
1.Trương Mạnh Hùng2.Trần Đức Nghĩa

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá