Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trương Mạnh Hùng
Xây dựng đường đặc tính đàn hồi tĩnh của phần tử đàn hồi khí nén sử dụng trong hệ thống treo ô tô khách =Building the static elasticcharacteristics of the Air Spring in bus automotive suspension /Trương Mạnh Hùng, Đào Mạnh Hùng. -H.,2015
5 tr. ;27 cm
Bài báo trình bày phương pháp thực nghiệm xây dựng đường đặc tính đàn hồi tĩnh của phần tử đàn hồi khí nén sử dụng trong hệ thống treo ô tô khách. Đường đặc tính đàn hồi là mối quan hệ giữa biến dạng của lò xo khí nén (Ballon) và lực tác dụng. Đây là cơ sở cho việc nghiên cứu và xây dựng mô hình dao động ô tô sử dụng hệ thống treo khí nén.
1.Xây dựng đường2.Đàn hồi tĩnh3. Phần tử đàn hồ4.i Khí nén5. Hệ thống treo ô tô khách
1.Đào Mạnh Hùng

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá