Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Chu Văn An
Phân tích ảnh hưởng của quá trình thi công đến độ vồng của dầm chủ bê tông dự ứng lực căng trước Super T :Influence of construction procedure to the precamber of Super Tee prestressed girder /Chu Văn An, Ngô Văn Minh, Chu Viết Bình,.... -H.,2015
7 tr. ;27 cm
Dầm Super T được đưa vào Việt Nam từ dự án cầu Mỹ Thuận và sau đó được sử dụng rất rộng rãi. Tuy nhiên, sau nhiều năm sử dụng, dầm Super T cho thấy một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu cải tiến, cả về thiết kế lẫn công nghệ thi công như: xuất hiện các vết nứt xiên ở đầu khấc, hiện tượng nứt ở cánh trên trong phạm vi giữa dầm sau khi tháo ván khuôn và hiện tượng mất độ vồng sau khi thi công xong bản mặt cầu. Bài báo này phân tích ảnh hưởng của trình tự thi công đến độ vồng trước của dầm Super T, từ đó khuyến cáo trình tự thi công hợp lý cho dầm Super T để đảm bảo độ vồng
1.Dầm Super T2.Dầm chủ3.Bê tông dự ứng lực
1.Ngô Văn Minh2.Chu Viết Bình3.Trần Đức Nhiệm

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá