Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đào Văn Dinh
Nghiên cứu các biện pháp kéo dài tuổi thọ sử dụng của các kết cấu bê tông cốt thép cốt phơi nhiễm clorua trong môi trường biển =Research to extend the service life of reinforced concrete structures exposure chloride in the marine environment /Đào Văn Dinh. -H.,2015
6 tr. ;27 cm
Các kết cấu bê tông cốt thép (BTCT) trong môi trường biển theo thời gian sẽ bị suy thoái dẫn do ion Clo xâm nhập vào bê tông và gây ra ăn mòn thép. Tuổi thọ sử dụng của các kết bê tông cốt thép do xâm nhập clo gồm hai giai đoạn: Khởi đầu ăn mòn và lan truyền ăn mòn. Kéo dài tuổi thọ sử dụng của các kết cấu bê tông cốt thép phơi nhiễm clo trong môi trường biển là một nhiệm vụ phải được đặt ra đảm bảo độ bền lâu của kết cấu. Bài báo này đưa ra một số giải pháp để kéo dài tuổi thọ sử dụng của kết cấu BTCT phơi nhiễm Clo trong môi trường biển .
1.Bê tông cốt thép2.Ăn mòn3.Tuổi thọ sử dụng4.Môi trường biển

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá