Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Lương Xuân Bính
Tính ổn định thanh chịu nén có liên kết dị hướng =Analysis for stability of a bar subjected to compression /Lương Xuân Bính. -H.,2015
7 tr. ;27 cm
Bài báo giới thiệu một phương pháp tính ổn định thanh chịu nén có liên kết dị hướng. Trong phương pháp này, tác giả đã khắc phục sự phức tạp toán học trong bài toán ổn định bằng cách đặt vấn đề giải bài toán theo phương pháp nửa ngược. Dạng đường đàn hồi của thanh tại trạng thái giới hạn được giả định dưới dạng một đa thức bậc cao. Các hệ số của đa thức này được xác định bằng cách giải bài toán tối ưu hóa hàm mục tiêu khi phương trình đàn đường đàn hồi của thanh phải thỏa mãn phương trình vi phân cơ bản trong bài toán ổn định, đồng thời thỏa mãn các điều kiện biên của thanh. Khi đường đàn hồi được xác định, lực tới hạn của thanh được xác định một cách đơn giản bằng công thức năng lượng. Bài báo cũng trình bày cách xây dựng thuật toán, chương trình tính trên máy tính.
1.Tính ổn định2.Thanh chịu nén3. Liên kết dị hướng

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá