Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Thanh Tú
Nghiên cứu công cụ mô phỏng Visum trong dự báo lưu lượng giao thông =Application of visum travel demand modeling in traffic volume forecasting /Nguyễn Thanh Tú. -H.,2016
6 tr. ;27 cm
Bài báo tóm tắt phương pháp dự báo nhu cầu giao thông đang được sử dụng trong công tác Quy hoạch giao thông vận tải hiện nay. Trên cơ sở đó bài báo nêu kết quả nghiên cứu ứng dụng công cụ mô phỏng giao thông vĩ mô để dự báo lưu lượng giao thông qua cầu Bạch Đằng nằm giữa hai địa phương Hải Phòng và Quảng Ninh
1.Công cụ mô phỏng visum2.Dự báo lưu lượng giao thông

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá