Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Lê Thị Thúy Nga
Điều khiển robot di động sử dụng logic mờ =Mobile robot control using fuzzy logic /Lê Thị Thúy Nga. -H.,2016
6 tr. ;27 cm
Bài báo đề xuất một giải pháp điều khiển robot di động di chuyển tìm kiếm mục tiêu trong môi trường có nhiều chướng ngại vật bằng phương pháp điều khiển lực tương tác giữa robot với môi trường. Lực tương tác này được xây dựng dựa trên cơ sở logic mờ. Cuối cùng là các kết quả mô phỏng trong không gian hai chiều khẳng định tính đúng đắn của kết quả nghiên cứu lý thuyết.
1.Điều khiển robot di động2.Logic mờ

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá