Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Thị Thu Hương
Phổ thông, Cao đẳng và Đại học: Một số khác biệt trong hệ thống giáo dục Việt Nam và Anh quốc =School, College and University - Differences in Vietnamese and English Educational Systems /Nguyễn Thị Thu Hương. -H.,2016
7 tr. ;27 cm
Ở Việt Nam cũng như ở Anh quốc, khái niệm về các bậc học phổ thông, cao đẳng và đại học từ lâu đã rất rõ ràng. Tuy nhiên, các từ 'school', 'college' và 'university' trong tên các cơ sở đào tạo hệ Đại học và Sau Đại học ở Anh thì không được hiểu đúng hoàn toàn, dẫn đến những nhầm lẫn nhất định cho sinh viên Việt Nam khi chọn trường du học ở Anh. Với trải nghiệm thực tế cuộc sống ở Anh, tác giả xin chia sẻ với những ai quan tâm đến hệ thống giáo dục Anh nói chung và du học ở Anh nói riêng những điều đã tìm hiểu được về các từ nói trên, có so sánh với hệ thống giáo dục Việt Nam, nhằm đưa ra những gợi ý hữu ích giúp sinh viên Việt Nam chọn được trường học phù hợp ở Anh.
1.Hệ thống giáo dục Việt Nam2.Giáo dục Anh quốc

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá