Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Tuấn Phường
Giải pháp xác định sự cố đường dây tải điện trên không =Identification method of emergency modes of overhead transmission line /Nguyễn Tuấn Phường. -H.,2016
6 tr. ;27 cm
Bài báo giới thiệu phương pháp xác định sự cố đường dây tải điện trên không bằng phương pháp sử dụng cảm biến để đo sự thay đổi điện từ trường của đường dây. Trong bài báo cũng giới thiệu cách thức lựa chọn tối ưu tọa độ khối cảm biến. Ngoài ra bài báo đưa ra thiết kế sơ đồ khối chức năng và thuật toán xác định trạng thái sự cố của đường dây tải điện trên không.
1.Cảm biến2.Điện từ trường3.Đường dây tải điện

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá