Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Người hướng dẫn khoa học: TS. Thái Khắc Chiến
Ảnh hưởng của keramzit đến cường độ chịu nén của bê tông nhẹ =Analyze influence of keramzit on compressive strength of lightweight concrete /Thái Khắc Chiến, Phạm Duy Hữu, Đặng Thùy Chi. -H.,2016
6 tr. ;27 cm
Tại Việt Nam bê tông keramzit sử dụng vật liệu trong nước có khối lượng thể tích nhỏ hơn 2000 kg/m3 và cường độ nén trung bình từ 10-30 MPa đã được dùng cho một số công trình như hầm Thủ Thiêm, khách sạn Marriot và khách sạn Fortuna Hà Nội. Bê tông nhẹ có cường độ nén từ 40 MPa - 80MPa đã được nghiên cứu nhiều trên thế giới nhưng vẫn chưa được triển khai trong nước. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm tại phòng thí nghiệm Vật liệu, trường Đại Học Giao Thông vận tải nhằm phân tích ảnh hưởng của chất lượng cốt liệu và trọng tâm là thành phần hạt keramzit được sản xuất tại Việt Nam đến cường độ chịu nén của bê tông từ đó đưa ra góp ý về phương pháp thiết kế thành phần bê tông
1.Keramzit2.Cường độ chịu nén3.Bê tông nhẹ
1.Phạm Duy Hữu2.Đặng Thùy Chi

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá