Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Thanh Sang
Đánh giá mức độ biến động cường độ của bê tông xi măng thường và bê tông xi măng cường độ cao trong phòng thí nghiệm =Evaluating normal concrete and high strength concrete variability in Labratory /Nguyễn Thanh Sang, Hoàng Minh Đức. -H.,2016
6 tr. ;27 cm
Bê tông xi măng là một loại vật liệu khó đạt được độ đồng nhất bởi các tính chất hầu hết phụ thuộc vào việc chọn và thiết kế thành phần từ cốt liệu, xi măng, nước, phụ gia... cùng với công nghệ sản xuất. Tuy nhiên khi sử dụng kết cấu bê tông cần đạt độ đồng nhất. Phương pháp toán học thống kê giúp cho việc quản lý chất lượng của bê tông được rõ ràng hơn hạn chế có những phá hủy không mong đợi trong kết cấu bê tông xi măng do chất lượng bê tông kém. Báo cáo giới thiệu mức độ biến động cường độ của bê tông xi măng thường và bê tông xi măng cường độ cao trong phòng thí nghiệm để làm cơ sở cho việc đánh giá mức độ đồng nhất của bê tông trong kết cấu bê tông
1.Kết cấu bê tông xi măng2.Biến động cường độ3.Bê tông xi măng cường độ cao
1.Hoàng Minh Đức

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá