Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Song Thanh Thảo
Tính toán và lựa chọn kết cấu khung sườn máy bay tải trọng 10 kg sử dụng trong nông nghiệp =Calculation and choice of frame structure for a 10 kg payload agricultural aircraft /Nguyễn Song Thanh Thảo, Dương Văn Hòa, Vũ Ngọc Ánh. -H.,2019
11 tr. ;30 cm
Bài báo đưa ra tính toán thiết kế kết cấu cho máy bay phục vụ nông nghiệp mà thỏa mãn các yêu cầu về thực trạng ở nước ta. Thiết kế dựa trên việc phân tích khả năng chịu tải của kết cấu bằng phương pháp phần tử hữu hạn và tiêu chuẩn phá hủy Tsai-Wu áp dụng cho composite. Kết cấu được chia thành nhiều phần và được phân tích riêng rẽ bằng cách sử dụng các điều kiện biên và tải áp dụng phù hợp. Dựa trên các phân tích về trường chuyển vị, trường ứng suất và tiêu chuẩn Tsai-Wu, bài báo đưa ra lựa chọn vật liệu phù hợp cho từng bộ phận, bao gồm khung chính và cánh tay rotor. Một mô hình đầy đủ được thực hiện cho thấy kết quả thiết kế hợp lý. Ngoài ra mô hình chế tạo thực tế cho thấy máy bay hoạt động ổn định và bền vững
1.Composite carbon/epoxy2.Phương pháp phần tử hữu hạn3.Máy bay nông nghiệp phun thuốc4.Thiết kế kết cấu5.Tiêu chuẩn Tsai-Wu
1.Dương Văn Hòa2.Vũ Ngọc Ánh

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá