Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Từ Sỹ Quân
Nghiên cứu chế tạo phần mềm lựa chọn tổ hợp đà giáo ván khuôn trong thi công sàn bê tông cốt thép toàn khối =Study of creation a software a llowing to select the formwork and scaffolding complex in slabs concreting technology /Từ Sỹ Quân. -H.,2019
12 tr. ;30 cm
Xét trên phương diện kỹ thuật và tài chính, việc phát triển một phần mềm ứng dụng cho phép phân tích tự động và lựa chọn các giải pháp thi công là hết sức cần thiết. Phần mềm giới thiệu trong bài báo này được phát triển trên nền tảng web động, là sự kết hợp của nhiều ngôn ngữ như PHP, CSS, SQL, Javascript, đã loại bỏ được những sai sót chủ quan trong khâu tra bảng, nhập dữ liệu và tính toán thủ công. Đây không chỉ là công cụ hỗ trợ hữu ích nhằm nâng cao năng xuất lao động với nhà thầu trực tiếp thi công mà còn giúp cho các hãng sản xuất và cung ứng thiết bị cải tiến quy trình và cách thức lắp đặt thiết bị.
1.Cột chống2.Ván khuôn3.Hệ đà giáo4.Web động5.Phần mềm

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá